СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА
header image

Език

English

Екипът на фирмата - най-големият актив
Екипът на Гревилея ЕООД е съставен от високо квалифицирани специалисти - магистри по счетоводство и контрол и финанси с дългогодишен опит в професията. Служителите на Гревилея са най-ценния ресурс и ние използваме пълноценно техните способности като непрекъснато ги мотивираме да реализират фирмените цели. Средната възраст на екипа е 34 години.

created by WebStyle CMS
XHTML Standard CSS Standard
created by WebStyle CMS